نامه رسیده از ایران

۲۴ خرداد روز جمعه دو انتخابات، یکی برای انتخاب ریاست جمهوری، و انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار می‌شود، انتخابات‌های دولتی و فرمایشی، وسیله‌ای است در دست حکومت‌های سرمایه‌داری، برای فریب توده‌ها، و استمرار حیات حکومت‌های آنان، اما، انتخابات‌های ادواری مضحک و فرمایشی ریاست جمهوری، برای رژیم  اسلامی به کابوسی می‌ماند که خواب ولایت و حکومتیان را آشفته می‌کند، بخصوص بعد از انتخابات ۸۸ که گریبان رژیم را گرفت و توده‌های مردم به شکل سراسری بر علیه حکومت در تهران و شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ به خیابان آمددند، تا بگویند: انتخابات بهانه رژیم نشانه است و مرگ بر استبداد، مرگ بر دیکتاتور و… رژیم جمهوری اسلامی که تجربه تلخ خروش مردم را  در سال ۸۸ بر علیه خود دارد، عبور از فضائی غیر از فضای سکوت و مرگ باری که بر جامعه حاکم کرده برایش دشوار است، برای عبور از نمایش انتخاباتی پیش روی جمعه ۲۴ خرداد، و اوضاع جامعه و پی آمدهای بعدی سخت نگران وضعیت خود است، رژیم از قبل نمایش انتخاباتی و انتخاب مهره گوش به فرمان را طراحی کرده، سناریو را نوشته، یکی از پرده‌های نمایش انتخاب رئیس جمهوری‌، انتخابات به اصطلاح شوراهای شهر و ده است، که برای رنگ دادن به نمایش خود، به انتخابات ریاست جمهوری گره زده، تا در پرتو هیاهوی کاذب در فضای امنیتی به اهداف خود برسد.

یکی از عوارض ایجاد حکومت اسلامی که به ناف جامعه ما بسته شد، تخریب فرهنگ عمومی جامعه بود، فساد، گندیدگی و عقب ماندگی  جزئی جدائی ناپذیر و ذاتی حکومت مذهبی رژیم جمهوری اسلامی است، این رژیم برای تحقق اهداف خود، فریب، ریا، دروغگوئی، خالی بندی، کلاه گذاری، سیاه نمائی، رشوه گیری و فامیل بازی و باند‌گرائی، و تملق گوئی، و… ده‌ها پدیده منفی و تباه کننده دیگر را به شکل وسیعی در جامعه رواج داد، برای ترویج فرهنگ منحط و ضد انسانی و استیلاگرایانه راهی جزء این نداشت. که بخشی از مردم جامعه را با خود همراه کند، تا در فرصت‌ها و پیش آمدها که احتیاج به نیرو دارد از این جماعت در جهت اهداف خود استفاده کند.

همزمان با نمایش انتخابات ریاست جمهوری، و انتخابات به اصطلاح شوراهای شهر و ده، برای دم دادن به کوره نمایش انتخاباتی، و رنگ رونق دادن به فضای ساختگی بخش زیادی از عمله و اکره رژیم، از دست آموزان و کارگزاران بدنه فاسد رژیم،به عنوان کاندید انتخابات شوراها و کمک به رژیم وارد عرصه شده‌اند، تا هم خود از رهگذر انتخاب فرمایشی به پست و مقامی برسند،وهم ریاست جمهوری را به جامعه حقنه کنند، این روزها چهره در و دیوار شهر پر از عکس آدمهای خود باخته، لو رفته،جاه طلب، اطلاعاتی و مامور است، این آدم‌ها در ردیف فرومایه‌ترین افراد جامعه هستند، آنان عقده حقارت و جاه طلبی دارند،در دوره کودکی و بعد با تحقیر و تو سری بزرگ شده‌اند، حالا می‌خواهند با پشت میز نشینی گذشته خود را جبران نمایند! این آدم‌ها که با ژست فرهنگی و استادی عکس شان بر در و دیوار شهر نصب شده، عموما کاسه لیس و ریزه خوار سفره سلطنت ولایت ضد مردمی می‌باشند، اینان آدم‌های بدون شخصیت و بزبانی چند شخصیتی هستند، فرهنگ فروشی می‌کنند و نان فرصت طلبی می‌خورند، اینان از بد بخت‌ترین انسان‌های جامعه ما هستند از این نظر که پدران و مادران و برادران و خواهران خوبی برای فرزندان، همسران و برادران و خواهران خود نیستند، در باره این جماعت هرچه بگوئی کم گفته‌ای، فرومایه‌ترین آدم‌هائی که کمترین احساسات و تعلق مردمی نسبت به جامعه خود ندارند، سوار بر مذهب و ریا کاری، و با فریب و تهدید، در محیط کار و اداره خود را غیر به رژیم منتسب می‌کنند تا در زیر چتر امنیتی برای خود جایگاه تعیین کنند. این عده آدم‌ها که در شهر و روستا بسیج شده‌اند تا پیزی رژیم را(ریاست جمهوری) جا بکنند، از منفورترین آدم‌ها در شرایط کنونی جامعه ما هستند، که در نبرد طبقاتی که در جامعه در جریان است بطور فعالی با دستگاه‌های امنیتی و سرکوب‌گر رژیم هماهنگ و همدستند.

در اطلاعیه ای که از طرف سازمان از تلویزیون دمکراسی شورائی دوشنبه ۲۰ خرداد پخش شد هیچگونه اشاره‌ای به این عده و انتخابات به اصطلاح شوراها نشده بود؟؟ من اشاره‌ای نشیدم!! امیدوارم که من نشیده باشم و در اطلاعیه به موضوع اشاره شده باشد!!ا ین یادداشت را برای همین موضوع و اهمیت دادن به آن نوشتم، همانطور که گفتم دقیق گوش به اطلاعیه ندادم و مطمئن نیستم که به انتخاب شوراها در اطلاعیه سازمان اشاره شده بود، یا نه.!!؟ به هر جهت یاد داشت را نوشتم برای تان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم بیست خرداد نود و دو— کار،نان،آزادی حکومت شورائی

POST A COMMENT.