مرگت باد ای آیت مرگ و نیستی

تمام سال‌های نوجوانی ما تکراری گذشت۰ بدون ابتکاری، بدون هیچ تنوعی۰ با پیروی از یک الگوی تکراری درراه مدرسه در کلاس درس در پوشش و درکل، زندگی بدون ابداع چیزهای جدید سپری شد۰امروز نسل جوان جامعه به‌درستی پا در خیابان می‌کوبد و برای برهم زدن قوانین کهنه ارتجاعی می‌جنگد. تنها روسری نیست بلکه از پیروی از یک الگوی تکراری مذهبی مردسالار بیزار و دل‌زده است۰ روزی هوا سرد بود کلاهی پشمی را روی مقنعه سرم گذاشته بودم حجابم از همیشه کامل‌تر بود. گشت ارشاد مرا گرفت به وزرا برد۰ آنجا بود که فهمیدم کلاه برای دختران ممنوع است۰ تعهد گرفتند که دیگر الگوی تکراری موردپسند حاکمیت زن‌ستیز را زیر پا نگذارم۰ شک دارم دختران نسل من حداقل یک‌بار تجربه دستگیری توسط گشت ارشاد منحوس را نداشته باشند و سوار ون نشده باشند۰ از تیرماه امسال می‌خواستند همراه باخدای سال شصت، گشت ارشاد را هم به شکل وحشیانه‌تر و هماهنگ‌تری به شکار جوانان بفرستند که فرستادند و شکار کردند . کشتند و سر به نیست کردند اما خدای سال شصت در همان سال شصت مرده بود ، دفن شده بود و  به دادشان نرسید۰ کارگران و مردم ستم دیده دیگر تحمل این بی حقوقی‌ها بی‌حرمتی‌ها و کشتار دخترانشان توسط وحوش گشت ارشاد را  تاب  نیاوردند . زنان و جوانان همراه با مردم زحمت‌کش و دانشجویان آگاه و مبارز در خیابان‌ها   آرام و قرارشان را گرفتند۰

ما، در خانه با ترس‌ولرز  مهمانی می‌گرفتیم پنهانی می‌رقصیدم یواشکی عاشق می‌شدیم۰ افسوس چه دختران جوانی که طعم عشق را نچشیدند و به ازدواج اجباری تن دادند وزندگی نکردند۰ جوانان خواهان تغییرات بنیادی در تمام عرصه‌های زندگی هستند۰جامعه دیگر، امکان پذیرش این  تفکرات عقب‌افتاده قرون‌وسطایی را ندارد و اینجاست که انقلاب را تنها  را ه رسیدن به آزادی می‌داند۰ به‌جرئت می‌توان گفت در آن‌همه سال‌های گذشته  مردم زندگی نکردند نفس نکشیدند۰ روزهای تکراری و یکنواختشان را عقربه‌های ساعت جلو می‌برد ولی بویی از زندگی به مشام کسی نمی‌رسید۰ در تمام دقایق مردم به فکر نابودی رژیم استثمارگر و جنایتکار جمهوری اسلامی بودند ۰ لحظه دیدار سال نو از یکدیگر می‌پرسیدند یک سال هم گذشت پس این‌ها کی می‌روند۰ ما نسل دهه شصت در تمام سالیان دور به‌محض این‌که سر سالم از زندان‌ها و بگیروببندها درآوردیم دشنه‌هایمان را تیز کرده‌ایم۰

در افشای  جنایات رژیم در سالیان حیات ننگین و فاسد بی‌وقفه سخن رفته است۰ بی‌سبب نیست نسل جوان آگاه با چنین خشم و نفرتی مشت‌هایشان را بالا می‌برند  و مرگ بی‌چون‌وچرای رژیم دیکتاتور خون‌خوار را خواهان‌اند۰

خفاش کور! بعید میدانم باآن‌همه بلاهت و حماقت  بدانی شعار زن زندگی آزادی یعنی چه؟ گوش‌های درازت را تیز کن تا بشنوی۰ (زن)  یعنی  زن حق زندگی طبق خواست و اراده خودش را دارد۰ آزاد و رها از ستم مردسالاری ۰ بدون وجود رژیم منحوس مردسالار و زن‌ستیز تو، خرمن گیسویانش را به باد بدهد؛ برقصد؛ شادمانی کند۰ برای زندگی، پوشش، تحصیلات ،حرفه وزندگی‌اش با استقلال کامل تصمیم‌گیری کند۰ این ابتدایی‌ترین حقی است که  زن باید داشته باشد. اما در رژیم ارتجاعی تو، برای زنان به آرزویی دوردست و مرگبار تبدیل‌شده است که باید در خیابان‌ها برای آن بجنگند و کشته بدهند۰  (زندگی) دیگر حتی کودکان دانش‌آموز دانسته‌اند تو آیت مرگی۰ ضد شادی و نشاط هستی۰ همه چشمه‌های زندگی و حیات را برای مردم خشکانده‌ای  ۰ محیط‌زیست و طبیعت را قربانی اهداف سرمایه‌داری، قربانی اهداف سودجویانه اربابان سرمایه‌دارت کرده‌ای۰ محیط‌زیست مردم را به ویرانی کشانده‌ای۰  زندگی کارگران و زحمت کشان را در نظام بی‌رحم و استثمارگر  سرمایه‌داری  تباه کرده‌ای۰ فقر، تورم،گرانی، بیکاری  زندگی کارگران و مردم زحمت‌کش و اکثریت مردم را نابود کرده است۰ کارگران و مردم تهیدست زحمت‌کش، سال‌هاست به ماهیت کثیف رژیم سرمایه‌داری و اسلامی تو پی برده‌اند و اکنون در کنار جوانان و دانشجویان مبارزه برای نابودی کل سیستم فاسد سرمایه‌داری به میدان آمده‌اند . مردم آگاه با شعار کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما به‌درستی نشان دادند رهبری طبقه کارگر تنها راه نجات توده‌ها و رنجبران ستم دیده است.

حاکمیت دیکتاتوری مرتجع تو از تاریک‌ترین لایه‌های پوسیده تاریخ سر برآوردهاست۰ پوسیده‌ترین بندهای کهنه مذهب و خرافات را دستاویز خواسته‌های ارتجاعی خودت قرار داده‌ای وزندگی مردم را سیاه کرده‌ای۰ پدران و مادران ما را در سال‌های خون‌بار دهه شصت کشتید چراکه نظم سرمایه‌داری شمارا مورد هدف قرار داده بودند و از طبقه کارگر و شوراها که کارگران در کارخانه‌ها و محلات تشکیل داده بودند حمایت می‌کردند۰ اما آزادی را که سالیان طولانی است در زندان‌های تو دربند است، مردم می‌خواهند آزاد کنند۰ پروبال آزادی را چیده‌ای بال‌های آزادی خونین است۰ هر زمان کسی سخنی از آزادی راند، درِ زندان را برایش باز کردی اما ببین از هم‌اکنون قاصدک‌های آزادی بر پشت‌بام‌ها به پرواز درآمده آند۰ آرزوهای بزرگ مردم ستم دیده ما برای لحظه‌ای آزاد بودن . آزادی داشتن دریک جامعه سالم انسانی آرزو نیست حق مسلم و بدیهی مردم است۰ زندگی مردم خالی از زندگی است۰ تهی از آزادی است۰ جای تمام خالی‌های وجودم، جای تمام خالی‌های وجودمان را با فریاد مرگ بر نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی پر خواهیم کرد۰ با شروع فرخنده اعتصابات کارگران گل‌های انقلاب شکوفه داد۰ با اتحاد کارگران و زحمت کشان دانشجویان و جوانان مبارز، مرگت را مردم زحمت‌کش روزشماری می‌کنند۰ یوغ بندگی را  کارگران از پای رنجبران و ستم‌کشیدگان می‌گسلند. تو با تمام نظام  و حاکمیت خونین و سرکوب گرت در لهیب آتش خشم مردم نابود خواهی شد. مرگت باد ای آیت مرگ و نیستی  مرگت باد ای جلاد خون‌خوار جنایتکار!

زنده‌باد انقلاب

زنده‌باد آزادی

زنده‌باد حکومت شوراها

زنده‌باد سوسیالیسم

۲۴ مهر  ۱۴۰۱

فعال سازمان فدائیان(اقلیت)- داخل کشور

متن کامل نشریه کار شماره ۹۹۲  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.