ما مدافع پیگیر دمکراسی شورائی هستیم

سال‌هاست که رژیم های خودکامه حاکم بر ایران، با اعمال دیکتاتوری عریان و سلب آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم به حاکمیت ستمگرانه خود ادامه داده‌اند. توده مردم ایران تا به امروز همواره از داشتن یک دمکراسی محروم بوده‌اند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.