ما انسان‌های خواهان آزادی و برابری تجمع می‌کنیم – هامبورگ، شنبه ۳ دسامبر ساعت ۱۴

برای همبستگی با توده‌های بیا خواسته

برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی

علیه سرکوب، تبعیض، فقر و گرانی

برای آزادی بی‌قیدوشرط بیش از ۱۷ هزار زندانی سیاسی

ما انسان‌های خواهان آزادی و برابری تجمع می‌کنیم

شنبه ۳ دسامبر ساعت ۱۴

S Bahn Sternschanze

شورای دفاع از مبارزات مردم هامبورگ

POST A COMMENT.