فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک- روز شنبه ۷ ژانویه

فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک

اکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان، علیه صدور احکام اعدام،

 آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر

روز شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ از ساعت ۱۲ تا ۱۳

مرکز شهر کپنهاک – میدان Kultorvet

زنده‌باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.