فراخوان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برای دفاع از مردم فلسطین

جنگ در غزه که روز هفتم اکتبر با حمله جنایتکارانه حماس به اسرائیل شروع شد، به بهانه‌ای برای کشتار بی‌رحمانه و تمام‌عیار فلسطینیان ساکن در نوار غزه توسط حکومت نژادپرست اسرائیل در ماه گذشته تبدیل شد، که تاکنون جان بیش از ده هزار انسان را گرفته که بیش از چهار هزار نفر آن‌ها کودک هستند. آنچه در غزه روی می‌دهد یک نسل‌کشی تمام‌عیار از طرف دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائیل است که علیرغم ریاکاری و تبلیغات رسانه‌های بورژوایی، هر روز بیشتر در قامت اعتراضات گسترده و بی‌سابقه در کشورهای مختلف پاسخ می‌گیرد.

 جنبش عظیم همبستگی با مردم فلسطین و در محکومیت جنایات جنگی دولت اسرائیل بیانگر شکست جنگ رسانه‌ای اردوی دولت اسرائیل و آمریکا و قدرت‌های اروپایی و یک رسوایی بزرگ سیاسی و اخلاقی برای آمریکا و متحدینش است. این صدا و جنبش را باید با شرکت و همراهی بی‌دریغ تقویت کرد. شرکت فعال نیروهای چپ و کمونیست و انسان‌های آزاده در جنبش گسترده ضد جنگ و همبستگی با مردم فلسطین می‌تواند صدای سوم را که هم برعلیه ارتجاع اسلام سیاسی و هم جریانات نژادپرست و دولت‌های سرمایه‌داری حامی آن‌هاست بیشتر تقویت کند.

قطع بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط جنگ، کمک فوری به ساکنین غزه، آزادی گروگان‌ها و کسب حق سرنوشت برای مردم فلسطین در گرو تقویت همبستگی جهانی و حمایت تشکل‌های کارگری و مترقی از جنبش همبستگی است.

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست خود را جزئی از این جنبش عظیم می‌داند و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را به همکاری و همیاری با هر شکل ممکن برای تقویت آن فرامی‌خواند.

 ۱۶ آبان ۱۴۰۲۷ نوامبر ۲۰۲۳

 

امضاها:

اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.