فراخوان به کمپین برای آزادی فعالین کارگری زندانی: جای کارگران و فعالان کارگری در زندان نیست

کارگران ایران در شرایط دشواری به سر می‌برند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سرنوشتی بس سیاه را برای آنان رقم زده است.

بر اثر بحران اقتصادی و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به ویژه سیاست آزادسازی قیمت‌ها، کارگران به چنان فقر و محرومیتی دچارند که حتا در تأمین نان شب خود و خانواده‌شان درمانده‌اند، این تازه به شرطی است که همان حقوق ناچیز را دریافت کنند؛ رواج قراردادهای سفیدامضا و موقت، عدم امنیت شغلی و هراس از بیکاری را به سایه‌ی همزادشان تبدیل کرده است؛ حق و امکان اعتراض و دفاع از حقوق خود را هم ندارند، زیرا که اجازه ندارند تشکل‌های مستقل کارگری را ایجاد کنند؛ اگر هم بر موانع متعدد غلبه کرده و تشکل‌های خود را به وجود آورند، تا کمی از بار استثمار کمرشکن نظم سرمایه‌داری بکاهند، خطر اخراج، دستگیری و زندان در کمین‌شان نشسته است.

در راستای همین سیاست‌های کارگرستیزانه، جمعه ۲۶ خرداد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم با یورش به خانه‌ای در کرج، حدود ۶۰ تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را با ضرب و شتم دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کردند؛ آن هم به جرم  تلاش برای برگزاری مجمع عمومی خود.

طبق اخبار تاکنونی، تعدادی از این فعالین آزاد شده‌اند؛ اما علیرضا عسگری، سیروس فتحی، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت‌نژاد و میترا همایونی، هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند.

شجاعت این کارگران ستودنی‌ست؛ کارگرانی که با وجود مصایب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به رغم ارعاب و سرکوب، در برابر این رژیم ارتجاعی مدافع سرمایه و سرمایه‌دار ایستاده و با ایجاد تشکل مستقل خود، می‌کوشند از حقوق‌شان دفاع می‌کنند.

کارگران پیشروی ایران خطر زندان، شکنجه و اخراج را به جان می‌خرند، اما تسلیم نمی‌شوند؛ ما نیز به دفاع از حقوق آنان برخیزیم.

ایرانیان مبارز، نیروهای انقلابی، فعالین و هواداران سازمان!

به کمپین روز شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، بپیوندیم و هم‌‌صدا و متحد، فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم و خواهان آزادی آنان و تمام فعالین کارگری زندانی شویم.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مرگ بر رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۵ ژوئن ۲۰۱۲

 متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.