فراخوان اکسیون اعتراضی در حمایت از کارگران و فعالین کارگری زندانی

زندان جای کارگران و فعالین کارگری نیست

جمهوری اسلامی در چهل سال عمر ننگین اش بارها کارگران را دستگیر و به زندان انداخته است. کارگران سال‌ها در سیاهچالهای رژیم به خاطر خواسته‌ها و مطالبات خود اسیر و زندانی بوده‌اند. صدها کارگر توسط دژخیمان رژیم اعدام‌شده‌اند.

بار دیگر رژیم که دست‌به‌گریبان بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی است، به‌منظور ایجاد رعب و وحشت دست به دستگیری تعدادی از کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه و دیگر فعالین کارگری زده است. هم‌چنین اعضای تحریریه نشریه گام را نیز دستگیر و زندانی کرده است. رژیم می‌خواهد در ۱۲ مرداد کارگران و فعالین کارگری دستگیرشده را در بی دادگاه‌های خود محاکمه کند.

با اعتراضمان جنایات رژیم جمهوری اسلامی را با برگزاری اکسیون‌ها و حرکات اعتراضی به شکل گسترده‌ای افشا کنیم.

ما فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند به همراه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند آکسیونی اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی و فعالین کارگری از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سایر فعالین مدافع کارگران سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی و … برگزار می‌کند.

تاریخ اکسیون: یک‌شنبه ۱۳ مردادماه (۴ آگوست)

زمان اکسیون: از ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۵ بعدازظهر

مکان: میدان دام (میدان مرکزی) در شهر آمستردام

در این حرکت اعتراضی با ما همراه باشید. نگذاریم رژیم ضد کارگری توحش خود را به‌راحتی علیه کارگران زندانی بکار گیرد و دست به محاکمه آن‌ها بزند. باشد تا صدای رسای کارگران در بند را به گوش جهانیان برسانیم.

کارگران زندانی، زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

سرنگون باد جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

زنده‌باد همبستگی بین‌المللی کارگران

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

اول آگوست ۲۰۱۹

POST A COMMENT.