فراخوان آکسیون ۱۴ ژانویه ساعت ۱۵ در هامبورگ

شورای دفاع از مبارزات انقلابی مردم ایران – هامبورگ

فراخوان میتینگ

جهت محکوم کردن و افشای جنایات اخیر رژیم جمهوری اسلامی در اعدام و قتل‌عام زندانیان سیاسی

محل و زمان برگزاری:

شنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳ – ساعت ۱۵ (۳ بعدازظهر)

میدان رو به روی مرکادو – S Bahn Altona

POST A COMMENT.