فراخوان آکسیون در حمایت از جنبش کارگری ایران – کانادا – ونکوور

رژیم جمهوری اسلامی موج تازه ای از فشار بر فعالین کارگری را آغاز کرده است و با بگیر و ببند فعالین کارگری و اعمال فشار بر آنها میخواهد چنان فعالین و پیشروان جنبش کارگری را در موقعیت دفاعی قرار دهد که مجال فکر کردن و برنامه ریزی برای مقابله با این تعرض گسترده به حقوق کارگران را از آنها سلب کند. فعالین و چهره های پیشرو جنبش کارگری لازم است که این شگرد رژیم را به درستی تشخیص دهند. فعالین کارگری نباید بگذارند که دشمن میدان اصلی نبرد را برای آنها تعیین نماید.
از اینرو ما جمعی از فعالین جنبش چپ و کارگری ایران در ونکوور با هدف حمایت از خواستهای طبقه کارگر ایران ، همبستگی با مبارزات رو به گسترش کارگران و دفاع از آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران ، تظاهرات ایستاده ای را سازمان داده ایم . ما از همه مدافعین جنبش کارگری ایران دعوت می کنیم که در این آکسیون مشترک شرکت نمایند.

زمان : شنبه 26 ژانویه ، از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر 
مکان : دان تاون ونکوور ، آرت گالری ( تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی)

–  تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – کانادا – ونکوور
– فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در ونکوور
– سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) – ونکوور
-اتحاد چپ ایرانیان ونکوور

تلفن تماس: 6047231352

POST A COMMENT.