عکس‌های تظاهرات سه شنبه ۱۹ نوامبر در استکهلم‎

روز ۱۹ نوامبر بنابر فراخوان شورای استکهلم یک اکسیون در حمایت از مبارزات مردم قهرمان ایران برگزار گردید که در این تجمع علاوه بر مشارکت شماری از نیروهای چپ و آزادیخواه فعالین سازمان فدائیان اقلیت نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان در این تجمع وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب مردم بپاخاسته را محکوم کردند

POST A COMMENT.