شق ثالثی وجود ندارد، دمکراسی شورایی یا ارتجاع سیاسی

تمام سرنوشت آنقلاب آتی ایران و نه فقط مطالبات و اهداف سوسیالیستسی طبقه کارگر، بلکه اساسی ترین خواست های توده مردم ایران وابسته به این است که آیا با سرنگونی جمهوری اسلامی، دمکراسی شورایی کارگران و زحمتکشان در ایران استقرار خواهد یافت یا نه؟

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.