سیاست حاکمان ، سیاست محکومان

حکومتگران غارتگر و فاشیست جمهوری اسلامی میگویند ؛

–  کسی حق ندارد در مورد مضحکه انتخابات سخنی برزیان آورد که ماهیت آن برای مردم عیان شود .

–  آنچه را که با دروغهای گوبلزی وحتی شاخدارتر از دروغهای گوبلز و سرکوبهای بی‌امان مردم ساخته شده است ، باید برقرار بماند وتداوم یابد .

–  آنها بازبان بی‌زبانی می‌گویند؛ خیلی هم مهم نیست که مردم در این که اسمش را انتخابات گذاشته‌اند شرکت کنند یا نه .( البته می‌دانند که شرکت نمی‌کنند )

مهم اینست که مترسکی بسازند که نقش درجه اول وبی چون وچرای خامنه‌ای و سپاه پاسداران را در پیش‌برد سیاست‌های داخلی وجهانی بخصوص سیاست‌های ویرانگر منطقه ای بنام او لاپوشانی کنند .

مردم یعنی توده زحمتکش وغارت شده اما می‌گویند ؛ همه چیز عیان است . زندگی ما خود گویای همه چیز هست که شما جنایتکاران چپاول پیشه از باصطلاح اصلاح طلب واصولگرایتان چه به روزگارمان آورده‌اید ،

زنان ودختران ما هر روز شاهد جنایات بی‌شمار شمایند ،

چشمهای از حدقه درآمده جوانان برومندمان در همه جا رسوائیتان را جار می‌زنند،

خاوران وهزاران خاوران دیگر در سراسر کشور  بر ننگ و خیانت شما گواهند ،

زندانهای‏تان که مملو از شریف ترین انسانها هستند وجای شلاق بر تن کارگران و دیگر ستمدیدگان گویای اعمال جنایتکارانه شماست .

آمار حداقل ۸۵۳ نفر اعدام درسال، خود نشانگر توحشی است که حاکم نموده اید .

کشتار روزمره کولبران و سوختبران فقیر که برای لقمه نانی از سر بیکاری تن‌شان آماج گلوله هایتان می‌گردد را همه به عینه دیده ومی بینند ،

آمار ۹۰۰ هزار نفر از کودکان که از سر فقر و نداری نتوانسته اند در مدرسه ثبت نام کنند و نیز ۳۰۰ هزار نفر که ترک تحصیل نموده اند تنها در یک سال جنایتی فراموش نشدنی از جانب شما ، در همه تاریخ خواهد بود .

پس حنایتان دیگر رنگی ندارد ودروغهایتان کارساز نیست . ما با پوست – گوشتی که بر تن نمانده – واستخوانمان همه چیز را درک می‌کنیم. اگر برای شما ای دون صفتان خوارمایه و جنایتکار و استثمارگر و ستم‏پیشه ، مهم نیست که ما در این مضحکه شرکت کنیم یا نه ، برای ما هم اصلاً وابداً مهم نیست که کدام جنایتکار والبته دزد و چپاولگر از بین شما بر مسند دروغین وبی خاصیت رئیس جمهوریتان خواهد نشست . وعده ما با شما در اعتصابات سیاسی فراگیر ودامنه دار کارگران وزحمتکشان، به میدان آمدن همه ستمدیدگان و خشم آتشین و سوزنده توده ها در فردا خواهد بود.

 

سرنگون باد رژیم سرمايه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

کار ، نان ، آزادی – حکومت شورایی

هسته کار، نان، آزادی – هوادار سازمان فدائيان (اقلیت)

  ۱۹ / ۳ / ۱۴۰۳

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۳  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.