زنده باد اعتصاب کارگران پارس جنوبی

بیش از ١٦٠٠ نفر ازکارگران پارس جنوبی ، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند ماه گذشته و مطالبات معوقه سال ١٣٨٩ و همچنین در اعتراض به کیفیت نامطلوب غذای کارگران، از روز چهارشنبه ١١ خرداد ماه دست به اعتصاب زده اند و اعتصاب آنها همچنان ادامه دارد.

کارگران اعتصابی که از فازهای ١ الی ١٠ پارس جنوبی می باشند و در بخش های برق و مکانیک این شرکت کار می کنند، از ابتدای سال جاری تاکنون حقوق ماهیانۀ شان را دریافت نکرده اند.

مدیر عامل شرکت پارس جنوبی و نیز پیمانکار این شرکت، نه تنها تا کنون به خواست های بر حق کارگران پاسخ نداده اند، بلکه کارگران اعتصابی را، تهدید کرده اند که در صورت پایان ندادن به اعتصاب، اخراج خواهند شد.

این اولین بار نیست که کارگران ایران به صرف درخواست مطالبات بر حق خود، با تهدید به اخراج روبرو می شوند. کارگران ایران، بیش از سه دهه است که زیر تیغ سرکوب سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی قرار دارند. در حالی که فقر و گرانی در جامعه بیداد می کند، در شرایطی که تنها راه ادامه زندگی بخور و نمیر کارگران، همان حداقل حقوق دریافتی شان می باشد، اما همین حقو ق های ناچیز نیز به موقع به کارگران پرداخت نمی شود. سرمایه داران و دولت حامی آن ها با پیشبرد این سیاست، فشارهای  معیشتی و اقتصادی سنگینی را بر دوش کارگران و خانواده آن ها قرارداده و مرگی تدریجی را بر آنها تحمیل نموده اند.

در چنین وضعیتی که کارگران از هر طرف تحت یورش افسار گسیخته سرمایه قرار دارند، اعتصاب، یکی از  سلاح ها مهم و مؤثر کارگران در مقابل سرمایه داران و استثمارگران است. با اعتصاب است که کارگران می توانند صفوف مبارزاتی شان را در مقابل سرمایه داران، متحد و فشرده تر سازند. با اعتصاب متحد و یکپارچه است که کارگران قادر خواهند بود کارفرمایان و استثمارگران را به عقب نشینی وا دارند. همانگونه که کارگران پتروشیمی تبریز با اعتصاب خود در روزهای پایانی سال ٨٩، به خواست های شان دست یافتند، همان گونه که ٢٠٠٠ تن از کارگران پتروشیمی بندرامام، با الهام گرفتن از اعتصاب پیروزمند کارگران پتروشیمی تبریز، سرمایه داران و دولت حامی شان را به عقب نشینی وا داشتند. کارگران پارس جنوبی نیز ، جهت تحقق خواست های شان، به سلاح برنده اعتصاب روی آورده اند. کارگران اعتصابی پارس جنوبی، تا این لحظه نشان داده اند که برای تحقق مطالباتشان مصمم هستند. آنها، نه تنها مرعوب تهدیدات شعبان پور، مدیر عامل پارس جنوبی و زارعی، پیمانکار این شرکت نشده اند، بلکه، تاکید نیز کرده اند که تا رسیدن به خواست های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

سازمان فداییان (اقلیت) ضمن حمایت ازاعتصاب و مبارزات کارگران پارس جنوبی، خواستار تحقق تمامی خواست‌های کارگران اعتصابی است و هرگونه تهدید کارگران به اخراج و سرکوب را قویاً محکوم می‌کند.

سازمان فداییان (اقلیت) ،  سایر کارگران پارس جنوبی را به حمایت از کارگران اعتصابی و ملحق شدن به آن‌ها برای تحقق خواست‌های مشترک‌شان فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

18 خرداد 1390

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.