رضا شهابی و دیگر کارگران و معلمان بازداشت شده باید فورا آزاد شوند

بیش از دو ماه از بازداشت رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران می‌گذرد. رضا شهابی در ۳۹مین روز اعتصاب غذا و حسن سعیدی در ۳۰مین روز اعتصاب غذا بسر می‌برند. رضا شهابی در اولین ملاقاتی که با خانواده خود داشت، در اعتراض به بازداشت خود و برخوردهای بازجویان، ضمن اعلام اعتصاب غذای خود گفته بود: “عمودی به زندان آمده‌ام و افقی هم از زندان بیرون خواهم رفت”.

این دو مبارز جنبش کارگری همراه با کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی از فعالان چپ و تعدادی از فعالان جنبش معلمان هم‌چون رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی در پی تلاش رژیم برای ساخت سناریوی سوخته‌ای دیگر دستگیر و مدت‌هاست که حتا از دیدار خانواده محروم شده‌اند.

مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی با ممانعت از ملاقات آن‌ها با خانواده‌های‌شان و قطع ارتباطات‌شان با دنیای خارج، تلاش دارند تا با استفاده از شکنجه‌های جسمی و روحی  و گرفتن اعترافات اجباری که هیچ ارزشی ندارند، این انسان‌های آزاده و مبارز را از ادامه راه‌شان منصرف و به افرادی منفعل تبدیل کنند. آن‌ها هم‌چنین بر این گمان‌اند که با شکستن این افراد می‌توانند در دل دیگر انسان‌های آزاده و مبارز در جنبش کارگری و معلمان ترس ایجاد کرده و این‌گونه فریاد رسای این جنبش‌ها را که برخاسته از واقعیت‌های دردناک و غیرقابل چشم‌پوشی جامعه امروز ماست، خفه کنند. زهی خیال باطل.

مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی که تاکنون دو فیلم مضحک در رابطه با سناریوی خود از صداوسیمای حکومتی پخش کرده‌اند، برای تایید سناریوی خود به اعترافات اجباری احتیاج دارند. مزدورانی که برای رسیدن به این هدف از هیچ شکنجه‌ و آزاری گریزان نیستند و این تجربه بیش از ۴ دهه زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی است.

نابود باد جمهوری شکنجه و زندان و دار. نابود باد جمهوری اسلامی.

هم‌چنین در روزهای اخیر جمهوری اسلامی وقاحت را به جایی کشانده که چند تن از مادران قیام آبان را نیز دستگیر و یکی از آن‌ها را به شلاق محکوم کرده است. در خیابان‌ها نیز اراذل و اوباش خود را به جان زنان و دختران انداخته، با این خیال واهی که زنان و دختران قهرمان ایران را از مبارزه برای برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تحقق خواست‌های برحق‌شان باز دارد.

واقعیت اما این است که با اوج‌گیری مبارزات توده‌های مردم ایران علیه رژیم سفاک جمهوری اسلامی که بیش از هر زمان دیگر ناقوس مرگ آن را به صدا درآورده است، حکومت درمانده‌ی اسلامی دیوانه‌وار دست به دستگیری مخالفان و کارگران اعتصابی زده است، به‌نحوی که امروز حتا زندان‌های شهرهای کوچک نیز پذیرای زندانیان سیاسی شده‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) جمهوری اسلامی را مسئول جان و سلامت رضا شهابی، حسن سعیدی و دیگر زندانیان سیاسی می‌داند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط رضا شهابی، حسن سعیدی و تمامی زندانیان سیاسی در سراسر کشور است.

سازمان فدائیان (اقلیت) کارگران و زحمتکشان ایران و تمامی نیروهای آزادی‌خواه در سراسر جهان را به حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان فرا می‌خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۳۰ تیرماه ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.