در پشتیبانی از تجمع‌های اعتراضی سراسری معلمان ایران

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

در پشتیبانی از تجمع‌های اعتراضی سراسری معلمان ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، طی  اطلاعیه‌ای به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در آستانه روز معلم، فرهنگیان سراسر کشور را به تجمع سراسری در راس ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت فراخوانده است. این فراخوان ضمن این‌که تصویری از شرایط کنونی جامعه ایران که در آن گرانی و تورم زندگی را برای اکثریت زحمتکشان سخت‌تر کرده است ارائه می‌دهد، اشاره دارد که حقوق و درآمد معلمان سنخیتی با قیمت‌های نجومی ندارد و معلمانی که در گذشته مجبور به کار در شغل دوم و سوم بودند، بخاطر بیکاری گسترده باید به اتکا حقوق ناچیز معلمی از پس هزینه‌های هنگفت برآیند، که این امر با توجه به سیر نجومی قیمت‌ها سخت‌تر از هر زمانی گشته است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم و روز جهانی کارگر به تمام معلمان و کارگران ایران بار دیگر عزم و اراده معلمان بر ادامه مبارزه تا تحقق خواسته‌هایشان را اعلام کرده‌اند. شورای هماهنگی در این فراخوان بار دیگر بر خواسته‌های معلمان از جمله: بهینه‌سازی آموزش در مدارس، توقف خصوصی‌سازی آموزش، حق تشکل‌یابی مستقل، رفع موانع ناشی از اعمال سلیقه‌ای و فراقانونی در مسیر فعالیت‌های قانونی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ایجاد بیمه کارآمد برای فرهنگیان، اجرای دقیق مصوبه‌ی نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد و دفاع از حقوق معلمان بخش خصوصی، آزاد و خریدخدمت تأکید کرده است.

رژیم جمهوری اسلامی در طول چهار دهه از حاکمیت خود اگر از یک طرف با دخالت دادن مذهب در امر آموزش و پرورش تلاش کرده تا مدارس و دانشگاه‌ها را به مرکز ترویج جهل و خرافه مذهبی تبدیل کند، از طرف دیگر با دخالت‌های پلیسی در نهاد آموزش و پرورش و پاکسازی‌های سیاسی و ایدئولوژیک و تحت فشار قرار دادن زندگی و معیشت معلمان ایران و با خصوصی‌سازی‌ها ضربات جبران‌ناپذیری به امر آموزش و پرورش در این جامعه وارد آورده است.

برپایی تجمع اعتراضی سراسری معلمان و فرهنگیان در شرایطی که هر روزه شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری و دیگر اقشار فرودست جامعه هستیم، بخشی از اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای است علیه شرایط نابسامان اقتصادی و فقر و فلاکتی که بر معلمان و کارگران و اقشار کم درآمد جامعه تحمیل شده است. بدون شک اعتراض سراسری معلمان در شرایط کنونی بر فضای سیاسی جامعه تأثیر گذاشته و جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی را به جلو می‌برد. ما نیروهای امضاکننده این اطلاعیه از تجمع‌های اعتراضی سراسری معلمان و فرهنگیان در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت  حمایت می‌کنیم و از کارگران و مردم مبارز و آزادیخواه می‌خواهیم به هر طریقی که می‌توانند از اعتراض حق‌طلبانه معلمان حمایت کرده و برای پیروزی آن تلاش نمایند. ما همه نیروهای سیاسی و انسانهای آزادیخواه را فرامی‌خوانیم که صدای معلمان در فراخوان تجمع سراسری‌شان در آستانه روز معلم باشند.

پیروز باد جنبش معلمان و دانش‌آموزان

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم


امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت

POST A COMMENT.