خواست و اراده مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است

جمهوری اسلامی با تبلیغات گسترده و نمایش‌های مضحک تلاش می‌کند تا بخش‌هایی از مردم را به پای نمایش “انتخاباتی” خود بکشاند. تبلیغات رنگ و رو رفته‌ای که نه فقط توجه مردم را به خود جلب نکرده، بلکه تنها منجر به تمسخر این نمایش‌ها و تبلیغات در میان توده‌ها از جمله در شبکه‌های اجتماعی شده است.

تلاش گسترده “اصلاح‌طلبان” حکومتی، این پادوان خامنه‌ای نیز نتوانست هیچ تاثیری در اراده مردم بگذارد. برخورد دانشجویان در دانشگاه‌ها در جریان حضور پزشکیان کاندیدای “اصلاح‌طلبان” در دانشگاه‌ها، نمونه روشنی از نه بزرگ مردم ایران به “نمایش انتخاباتی” جمهوری اسلامی است. مردم ایران انگشت در خون فرزندان قهرمان خود نخواهند زد.

مردم ایران سال‌هاست که به بازی بد و بدتر حاکمیت نه گفته و به این آگاهی رسیده‌اند که تنها را برای رسیدن به خواست‌های‌شان سرنگونی جمهوری اسلامی است. آن‌ها به تمامی راه‌های “قانونی” در چارچوب حکومت اسلامی نه گفته‌اند و آخرین “انتخابات” جمهوری اسلامی در ماه گذشته به یک افتضاح کامل برای حکومت تبدیل شد.

جمهوری اسلامی در باتلاق بحران‌های پیچیده و همه‌جانبه‌‌ای گرفتار شده است که نتیجه‌ی گریزناپذیر آن سرنگونی جمهوری اسلامی است. همین نمایش انتخاباتی روزهای اخیر و سخنان “کاندیداهای” ریاست جمهوری به روشنی روز نشان می‌دهند که رژیم هیچ راه‌حلی برای بحران‌های فوق ندارد و تنها تلاش می‌کند با تکیه بر دستگاه سرکوب چند صباحی به عمر ننگین خود ادامه دهد.

در همین روزها شاهد تداوم حملات دستجات اوباش رژیم به زنان، معلمان بازنشسته، بازنشستگان بانک ملت و غیره بودیم، این در حالی‌ست که در گذشته رژیم سعی می‌کرد برای رونق بخشیدن به نمایش انتخاباتی خود فضای سیاسی جامعه را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دهد.

دوران نمایش‌های انتخاباتی بسر آمده است. امروز مردم ایران برآنند که تکلیف خود را با رژیم مستبد و جنایت‌پیشه‌ی جمهوری اسلامی برای همیشه روشن کرده و با سرنگونی جمهوری اسلامی که چیزی جز یک سرنگونی قهرآمیز نخواهد بود، به آزادی و دیگر خواست‌های برحق‌شان دست یابند.

جمهوری اسلامی رفتنی‌ست.

ما بر این باوریم که توده‌ها با اتحاد و مبارزه، پیروزی را در آغوش خواهند کشید. مبارزه‌ای که با اعتصابات سراسری و اعتراضات خیابانی توده‌ای در نهایت با قیام مسلحانه به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر خواهد گردید. توده‌های کار و زحمت می‌توانند و این کار را خواهند کرد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.