حمله پلیس آمریکا به مخالفین نظم سرمایه‌داری، نمایانگر چهره واقعی دمکراسی بورژوایی

با گسترش و تعمیق مبارزات ضد سرمایه‌داری طی ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف ایالات متحده و اوج‌گیری اعتراضات، چهره دمکراسی بورژوایی روز به روز عیان‌تر می‌شود. اعتراضات پراکنده نخستین به جنبشی فراگیر و سازمان‌یافته و به ارگانی برای بیان نظر و آرای اکثریت زحمتکش جامعه تبدیل شده است.

دوشنبه ۱۴ نوامبر پلیس در نیویورک، شبانه وحشیانه به چادرهای معترضین واقع در پارک “زوکوتی” حمله‌ور شد تا با متفرق کردن و جمع کردن چادرهای آن‌ها از ادامه اعتراضات جلوگیری کند. گزارشات شرکت‌کنندگان در این اعتراضات –  که به جنبش ۹۹ درصدی‌ها معروف شده‌اند – حاکی از آن است که پلیس برای جلوگیری از انعکاس صحنه‌های سرکوب وحشیانه، فضای بالای سر تظاهرکنندگان را با هلی‌کوپترهای نظامی قرق کرده بود تا مانع از پرواز هلی‌کوپترهای رسانه‌ها شود که قصد داشتند از هوا از درگیری‌ها فیلمبرداری کنند. طبق آمار رسمی پلیس بیش از ۲۰۰ تن دستگیر و زندانی شده‌اند. این اولین بار نیست که پلیس ایالات متحده به تظاهرکنندگان حمله‌ور می‌شود. طی هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف نیز تجمعات معترضین با زور و سرکوب برچیده شده است.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که هر روز اقشار بیشتری به جنبش ۹۹ درصدی‌ها می‌پیوندند. از سوی دیگر این جنبشی که بر پایه مطالبات اقتصادی و مشارکت فعال سیاسی بنا گردیده، روز به روز متشکل‌تر می‌شود و به یک نیروی مطرح سیاسی در جامعه ایالات متحده  تبدیل شده است. این جنبش نه تنها خواهان کار و تامین اجتماعی است بلکه حق تعیین سرنوشت سیاسی خود نیز را می‌طلبد. آرایش سیاسی در ایالات متحده که سنتا به دو حزب بورژوایی و نه چندان متفاوت “دمکرات” و “جمهوری‌خواه”  تقسیم شده بود، امروز با نیروی سوم مردمی و مستقلی روبروست که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند عامل مهمی در برهم زدن توازن قوای سیاسی در این کشور گردد. از همین رو، نظامی که از یک سو با بحران فزاینده اقتصادی و از سوی دیگر با چالش توده‌ها روبروست، راهی جز عریان کردن چهره دمکراسی بورژایی – یعنی سرکوب اکثریت توسط اقلیت – ندارد.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) حمله پلیس و نیروهای سرکوب‌گر را محکوم می‌کند و از مبارزات ضد نظام سرمایه‌داری دفاع می‌کند. سازمان ما از کلیه اعتراضات و ابتکارات مبارزاتی کارگران و زحمتکشان برای برقراری دمکراسی توده‌ای و آزادی اکثریت جامعه، حمایت می‌کند.

زنده باد همبستگی بین‌المللی

پیروز باد مبارزات انقلابی ضد سرمایه‌داری

زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ (۲۵ آبان ۱۳۹۰)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.