حمله به پایگاه مجاهدین در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم

حمله به پایگاه مجاهدین در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم!

 

اخبار منتشره در رسانه‌ها حاکی از آن است که روز ۲۰ ژوئن، یک روز پس از لغو اجازه همایش سالانه مجاهدین خلق در فرانسه، کمپ این سازمان در آلبانی نیز که در آن صدها نفر از اعضا و هواداران این سازمان مستقر هستند، مورد یورش نیروهای پلیس آلبانی قرارگرفته است و در این حمله یک نفر کشته و تعدادی زخمی گزارش‌شده است.

یورش جنایتکارانه پلیس به کمپ مجاهدین در آلبانی در شرایطی است که شاهد تحولات جدیدی در روابط کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا با ایران هستیم. استرداد اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی، مذاکرات پشت پرده برای استرداد حمید نوری که در دادگاه سوئد به جرم مشارکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی به بیست سال زندان محکوم‌شده است، آزادسازی قسمتی از پول‌های بلوکه‌شده رژیم و…، نشان‌دهنده تغییر سیاست کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی است و بدون تردید حمله به پایگاه مجاهدین در آلبانی و لغو همایش سالیانه آن‌ها در پاریس که می‌تواند به ایجاد محدودیت و فشار به سایر فعالین ایرانی در خارج کشور نیز تعمیم داده شود، ازجمله توافقات پشت پرده دول غربی با رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران است که خیزش عظیم زن، زندگی، آزادی، پایه‌هایش را به لرزه درآورده و با خطر قیام توده‌های زحمتکش مردم و سرنگونی مواجه است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که با سیاست‌های سازمان مجاهدین مرزبندی روشنی دارد، لغو همایش سالانه این سازمان در پاریس و یورش پلیس به محل استقرار آن‌ها در آلبانی را قویاً محکوم می‌کند و آن را تعرض به‌حق آزادی و مبارزه برعلیه رژیم جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی می‌داند.

درعین‌حال لازم می‌دانیم برای چندمین بار به اپوزیسیون بورژوائی رژیم، ازجمله مجاهدین خلق که شرکت دادن نئوکانهای جنایتکاری نظیر جان بولتون ها را در همایش‌های خود به رخ کشیده و به پشتیبانی و همکاری آن‌ها افتخار می‌کردند و تمام افراد و دسته‌جاتی که برای به قدرت رسیدن و یا ایجاد تغییرات موردنظر خود در ایران به کرامات دول امپریالیستی و کشورهای مرتجع منطقه امید بسته‌اند، هشدار دهیم که نشست‌وبرخاست و معامله و امید بستن به قدرت‌های خارجی، جز شکست و وجه‌المصالحه قرار گرفتن و قربانی شدن در معاملات پشت پرده و رسوائی و بی‌اعتباری در میان توده‌های مردم ثمره دیگری در برنداشته و نخواهد داشت.

رهائی اکثریت مردم ایران، یعنی توده‌های کار و زحمت از ستم و استثمار و زور و سرکوب اقلیتی صاحب قدرت و ثروت که با تلفیق دین و دولت بر اریکه قدرت سوار است، تنها به دست توانای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم سراسر ایران امکان‌پذیر است. پیروزی انقلاب ایران و کسب آزادی و رهائی از ستم و استثمار و تبعیض و نابرابری، در گرو اتحاد و تشدید مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان ایران و همه آنهائی است که قهرمانانه در کوچه و خیابان و در محل کار و زندگی با جان‌فشانی‌ها و مقاومت‌های بی‌نظیر خود حماسه می‌آفرینند، نه دخیل بستن به قدرت‌های خارجی که برای تأمین منافعشان از قربانی کردن میلیون‌ها انسان نیز ابائی ندارند.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۳۱ خرداد ۱۴۰۲

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.