حلقه گل بر گردن قاتل بهترین فرزندان مردم

حمید نوری که در دادگاهی در کشور سوئد به خاطر مشارکت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شده بود، توسط دولت سرمایه‌داری سوئد در یک معامله پشت پرده با دولت فاشیستی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، آزاد شد.

این اولین بار نیست که دولت‌های سرمایه‌داری غربی به خواست‌های جمهوری اسلامی تن می‌دهند. آزادی حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ توسط دولت سوئد، لکه ننگ دیگری برای دولت‌های سرمایه‌داری غرب است که برخلاف شعارهای‌شان در عمل همواره از جمهوری اسلامی و جنایات آن حمایت کرده‌اند.

آن‌ها بار دیگر نشان دادند که چگونه در سایه معاملات و منافع پست دولت‌های سرمایه‌داری، جنایتکاران می‌توانند آزادانه به جنایات خود ادامه دهند. آن‌ها بار دیگر به توده‌های ستم‌دیده و بویژه به خانواده‌های دادخواه نشان دادند که منافع حقیرشان بسیار مهم‌تر از ادعای دمکراسی خواهی آن‌هاست.

این معامله پشت پرده و بدور از چشم دادخواهان، سند اثبات این واقعیت است که توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران در مبارزه خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی هرگز نباید به این دولت‌ها دل خوش کنند. این دولت‌ها همان‌هایی هستند که برای ابراهیم رئیسی جلاد پیام تسلیت فرستادند و در سازمان ملل‌شان به جنایتکاری که دست‌اش به خون هزاران زندانی سیاسی آلوده است، ادای احترام کردند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: “آزادی حمید نوری جلوه دیگری از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی ایران است”. در واقعیت اما آزادی این جنایتکار نتیجه‌ی کُرنش دولت‌های غربی در برابر جمهوری اسلامی به‌خاطر خدمات‌اش به امپریالیسم جهانی در جلوگیری از وقوع یک انقلاب کارگری است. به خاطر این است که این دولت‌ها هم‌چنان به جمهوری اسلامی نیاز دارند و تا زمانی که به آن نیاز دارند، این سیاست ادامه خواهد یافت.

امپریالیست‌ها بیش از هر چیز از وقوع انقلاب توسط توده‌های کارگر و زحمتکش و برچیدن نظم ظالمانه سرمایه‌داری هراس دارند و جمهوری اسلامی توانست در طول این سال‌ها با سرکوب و کشتار مانع وقوع انقلاب و برچیده شدن نظم ظالمانه سرمایه‌داری شود. نظمی که مردم ستم‌دیده‌ی ایران نتایج وحشتناک سلطه‌ی آن را با تمام وجود، با پوست و گوشت و استخوان خود احساس می‌کنند.

اگرچه امروز نوری آزاد شد و با رسیدن وی به ایران، مقامات جمهوری اسلامی به خاطر خدمت به حکومت و مشارکت در کشتار بهترین فرزندان مردم در تابستان ۶۷ بر گردن او گل می‌آویزند، اما مردم ایران هم‌چنان امیدوار برای محاکمه تمامی جلادان جمهوری اسلامی در فردای بعد از انقلاب و در پیشگاه مردم، به مبارزه خود تا سرنگونی این حکومت فاشیستی و مستبد ادامه خواهند داد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۶ خرداد ۱۴۰۳

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

 

Website Comments

POST A COMMENT.