جنگ داخلی در امریکا، مارکس – انگلس

مقدمه

در سال‌های ۱۸۶۰–۱۸۶۴ جنبش‌های بورژوا–دمکراتیک از نو جان گرفته و مبارزات رهایی‌بخش ملی به شت رشد کردند و دوران ارتجاع سیاسی که از زمان شکست انقلابات ۱۸۴۸-۱۸۴۹ ادامه داشت، به پایان رسید. اوایل سال‌های ۶۰ علائم شکوفایی انقلابی تازه‌ای در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا پدیدار گردید. در آلمان و ایتالیا –که وظایف اصلی انقلاب بورژوا-دمکراتیک هنوز انجام نگرفته بود- جنبش با نیروی تازه‌ای در جهت وحدت ملی گسترش یافت در روسیه و ایالات متحده‌ی آمریکا وضعیت انقلابی جدیدی در شرف تکوین بود و در فرانسه‌ی بناپارتی شورش‌های انقلابی رو به افزایش گذاشتند….

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.