جان ده‌ها زندانی سیاسی، در معرض خطراعدام قرار دارد

جمهوری اسلامی برای برون رفت از بحران فرو پاشی،  به صدور پی در پی احکام اعدام برای زندانیان سیاسی روی آورده است.

جدید ترین اقدام جنایتکارانه دستگاه قضایی رژیم، صدور حکم اعدام برای محمد علی حاج آقایی زندانی سیاسی دهه شصت می باشد.علاوه بر این، طی روزهای گذشته برای تعداد دیگری اززندانیان سیاسی از جمله سه زندانی سیاسی دهه شصت به اسامی جواد لاری، محمد علی صارمی و محسن دانشپور مقدم نیز احکام اعدام صادر گردیده است.

پیش از این نیز برای  ١۵زندانی سیاسی کرد از جمله زینب جلالیان حکم اعدام صادر شده بود.

در ادامه این روند واقدامات ضد بشری رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران، عبدالرضا قنبری و احمد دانشپور مقدم هم از طرف بیدادگاه های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده اند. در کنار این احکام صادره، جعفر کاظمی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، هم اکنون با خطر اجرای حکم اعدام روبرو است.

علاوه بر صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، طی روزهای گذشته ده ها زندانی غیر سیاسی نیز با مجازات مرگ روبرو شده اند. صدور حکم اعدام برای ۹ تن از زندانیان عادی در کرمان، ٣ تن در خوزستان و نیز تعدادی در شهرستان های دیگرکه خبرآن اعلام شده است، از جمله احکام صادره دستگاه قضایی رژیم برای زندانیان عادی طی روزهای گذشته بوده است.

جمهوری اسلامی که هم اکنون با وخیم ترن بحران سیاسی – اجتماعی دوران حیات خود روبرو ست، همچنان بقاء و ماندگاری خود را در سرکوب توده های مردم و صدور احکام مرگ برای زندانیان می داند.

جمهوری اسلامی که در روزها و هفته های اولیه خیزش انقلابی توده های مردم ایران، دچار سراسیمگی، آشفتگی و پریشان خوابی شده بود، اکنون با فروکش کردن نسبی حرکت های اعتراضی مردم، به صدور احکام اعدام برای دستگیرشدگان اعتراضات خیابانی روی آورده است. غافل از اینکه بحران فروپاشی جمهوری اسلامی عمیق تر از آن است که دستگاه آدم کش قضایی آن با صدور چنین احکامی بتواند وخامت درونی رژیم  را کاهش دهد.

سازمان فدائیان(اقلیت) با محکوم کردن قاطع صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، همه نیروهای اجتماعی، سازمان های سیاسی و توده های وسیع مردم را به مقابله با این اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی فرا می خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) معتقد است؛ سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام بر خاسته از ماهیت ارتجاعی رژیم آدم کش جمهوری اسلامی است. لذا یگانه راه  موثر جلوگیری از کشتار و اعدام زندانیان سیاسی، گسترش مبارزات توده های مردم ایران جهت سرنگونی این رژیم جنایتکار می باشد.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

۱۵ مرداد ١٣٨٩

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.