تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور سرآغاز دور جدیدی از شورش‏های اعتراضی

مردم زحمتکش ومبارز ایران

روز دوشنبه دوم مرداد ماه گروه‌های زیادی از مردم زحمتکش نیشابور در اعتراض به گرانی شدید کالاها و ارزاق عمومی در یکی از خیابان‌های اصلی شهر، دست به تظاهرات و راه‏پیمائی زدند. اعتراض کنندگان در حالی‏که شعار می‌دادند مرگ بر گرانی! ننگ بر گرانی! دولت بی لیاقت استعفا استعفا! خواستار رفع گرانی‌ها و استعفای دولت شدند. این حرکت اعتراضی که از تجمع گروهی از مردم در مقابل یک مرغ فروشی آغاز شد، در ادامه خود به تظاهرات و راهپیمائی جمع وسیعی از مردم نیشابور علیه ستم و بیداد و گرانی و علیه حکومت اسلامی تبدیل شد.

مردم زحمتکش و مبارز ایران

گرانی شدید کالاها و ارزاق عمومی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، فشارهای اقتصادی و معیشتی کمرشکنی را بردوش توده‌های مردم افکنده و کارگران و زحمتکشان عموم شهرهای ایران را به ستوه آورده است. قیمت کالاها و ارزاق عمومی از برنج و روغن و گوشت گرفته تا قند و چای و شیر و شکر روزانه در حال افزایش است و هیچ‏گونه کنترل و نظارتی بر آن وجود ندارد. در برخی از شهرها قیمت گوشت قرمز از مرز بیست هزار تومان و مرغ از هشت هزار تومان گذشته است. بسیاری از مردم که گوشت قرمز را از سفره خود حذف کرده‌اند حتا توان خرید مرغ دولتی را هم ندارند. از سوی دیگر عرضه مرغ دولتی، در برخی از شهرها یا متوقف شده است و یا به ‏قدری اندک است که به دست اکثر مردم نمی‌رسد. این در حالی‏ست که مشتی ستمگرِ مفت‏خور و زالوصفت که بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، از همه گونه نعمات برخوردارند. اینان که ثروت جامعه را به غارت می‌برند، درحالی‏که هیچ‏گاه طعم گرسنگی، فقر و نداری رانچشیده‌اند، اکثریت مردم زحمتکش را به فقر و گرسنگی و سیه روزی افکنده‌اند.

مردم زحمتکش و مبارز ایران

فشارهای اقتصادی و معیشتی روزافزونی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم وارد می‌شود از حد توان و ظرفیت تحمل آن‏ها فراتر رفته است. اکنون کارد واقعاً به استخوان رسیده است. کارگران و اکثریت مردم زحمتکش ایران، از وضعیت موجود به شدت ناراضی‏اند و از ستم و سختی و گرانی به تنگ‏ آمده‌اند. شورش و تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور علیه گرانی‏ها، بیان نارضایتی از وضعیت موجود و خواست مردم به تغییر آن ‏است. شورش و تظاهرات اعتراضی مردم نیشابور علیه گرانی‏ها، تنها یک آغاز است. شورش‏های اعتراضی بزرگترِ، ارتشی از گرسنگان و ستمدیدگان علیه فقر و گرانی و برای دگرگونی وضع موجود در راه است. برای رهائی از چنگ فقر و گرانی و گرسنگی، برای پایان دادن به معضلات اقتصادی و معیشتی و رهائی از وضع موجود، باید علیه رژیم ستمگر جمهوری اسلامی به قیام و انقلاب برخاست و این رژیم ارتجاعی را باتمام مصائبی که برای مردم به‏بار آورده است به گورسپرد.

 سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی- برقراربادحکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده بادسوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

٣ مرداد ١٣۹١

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.