اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت در گذشت سهراب اسدیان

به یاد پدر اسدیان!

روز ۸ فروردین سال جاری سهراب اسدیان، پدر رفیق کبیر سیامک اسدیان و بردار توکل اسدیان از جانفشانان سازمان، در سن ۹۵ سالگی درگذشت.

سهراب اسدیان در طول زندگی خود درد و رنج فراوانی را به واسطه از دست دادن عزیزانش در پیکار با رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی متحمل شد و خود نیز از شکنجه و سرکوب ساواک در امان نماند. پدر اسدیان در دهه شصت، بسیاری از اعضای خانواده از جمله سیامک اسدیان فرزندش، زهرا بهکیش عروسش و برادرانش توکل و نورالله  اسدیان که به مبارزه بی امان با جمهوری اسلامی برخاسته بودند، از دست داد. تراژدی های دیگری چون از دست دادن یکی از دخترانش بهمراه داماد و دو نوه اش در جریان یک تصادف هولناک رانندگی، غم بزرگ دیگری را بر دل وی نهاد.  این فشارها و درد و رنج و فقدان عزیزان بی شک تاثیر خود را بر پدراسدیان نیز گذاشت و موجب افسردگی مزمن و مرگ وی شد.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) درگذشت پدر اسدیان را به رفقا نسرین و علی و سایر اعضای خانواده  مبارز اسدیان تسلیت می گوید و برای این عزیزان صبر و بردباری آرزو می کند. یاد پدر گرامی باد.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۸ مارس ۲۰۲۳ برابر با  فروردین ۱۴۰۲

 

POST A COMMENT.