برگزاری مراسم اول ماه می در هلند (روتردام)

روز سه شنبه اول ماه می ۲۰۱۲ مراسم روز جهانی کارگر با حضور بیش از ۵۰۰ نفر در شهر روتردام برگزار گردید. در این مراسم که از ملیت‌های مختلف هم‌چون ایران، هلند، فلیپین، افغانستان و ترکیه حضور داشتند، بیانیه‌ای علیه سیاست‌های ضد کارگری دولت‌های سرمایه‌داری که تلاش دارند تا بار بحران را بر دوش کارگران بیاندازند از سوی کمیته برگزارکننده مراسم قرائت گردید. رفقای ما نیز که عضو این کمیته بودند، در این مراسم ضمن خواندن بیانیه‌ای کوتاه، پیام تبریک کارگر زندانی علی نجاتی به مناسبت روز جهانی کارگر را نیز که به زبان هلندی ترجمه کرده بودند، به عنوان نمونه‌ای از کارگران زندانی در ایران و اعمال فشار بر آن‌ها از سوی دولت برای شرکت‌کننده‌گان قرائت کردند.

شرکت‌کننده‌گان در این مراسم سپس با طی کردن مسیر چند خیابان در مرکز این شهر و حمل پلاکاردهایی علیه سیاست‌های دولت‌های بورژوازی و سرمایه‌داری و نیز ضرورت اتحاد و همبسته‌گی بین‌المللی کارگران جهان در مکانی در مرکز شهر بار دیگر تجمع کرده و به جشن اول ماه مه با اجرای برنامه‌های هنری ادامه داده و در نهایت با خواندن سرود انترناسیونال این مراسم پایان یافت.

از گروه‌های ایرانی فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند و رفقای حزب کمونیست ایران کمیته هلند در این مراسم شرکت داشتند.

POST A COMMENT.