برگزاری آکسیون در ونکوور، کانادا

طبق فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور، اکسیونی در روز شنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۲ در حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و نیز  همدردی با خانواده قربانیان ساختمان متروپل در آبادان و محکومیت نظام فاسد و آدمکش جمهوری اسلامی، در میدان مرکزی شهر ونکوور برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این آکسیون، ضمن همراه داشتن  پوسترهایی از مبارزات زحمتکشان ایران، شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی سر دادند. شرکت‌کنندگان در انتها با خواندن ترانه سرود سراومد زمستان، به آکسیون خود پایان دادند.

فعالین سازمان در این حرکت اعتراضی و همدردی با زحمتکشان آبادان، شرکت فعالی داشتند

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) ونکوور، کانادا

۵ ژوئن ۲۰۲۲

POST A COMMENT.