با حمایت همه جانبه از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان، سنگر انقلاب برای آزادی و برابری را مستحکم‌تر کنیم

با حمایت همه جانبه از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان، سنگر انقلاب برای آزادی و برابری را مستحکم‌تر کنیم

 دستگاه سرکوب رژیم مستأصل جمهوری اسلامی شهر مهاباد را در محاصره آتش گلوله و شلیک به مردم مبارز قرار داده است. سپاه پاسداران از شهرهای مختلف به مهاباد اعزام شده‌اند و می‌خواهند با ایجاد حمام خون در این شهر، مقاومت و مبارزه سلحشورانه ای که در شهرهای مختلف کردستان پی گیرانه ادامه داشته است، درهم بکشند.

در دو ماه گذشته کردستان به یکی از سنگرهای پیشروی انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد ه است. با حمایت همه جانبه از خیزش انقلابی مردم در شهرهای کردستان سنگر انقلاب برای آزادی و برابری را مستحکم‌تر کنیم.

از مردم مبارز سراسر ایران، فعالین اعتراضات و کمیته‌ها و حلقه‌های مبارزین محلی که جنبش انقلابی در شهرهایی مختلف را تا کنون به پیش برده‌اند و از ستون‌های اصلی پیشروی جنبش انقلابی در سراسر شهرهای ایران بوده‌اند، از همه کارگران و معلمین در حال اعتصاب از دانشجویان از فعالین جنبش زنان و فرهنگ ورزان و همه انسان‌های شریف و آزادیخواه در سراسر ایران و جهان می‌خواهیم که مدافع مردم مهاباد و کردستان باشند و اجازه ندهند دستگاه سرکوب جهنمی جمهوری اسلامی به اهداف خود دست یابد.

با تلاش و همبستگی مبارزاتی خود می‌توانیم جنبش انقلابی را هرچه بیشتر به پیش برده و رژیم سرکوب و ترور شکنجه را به‌زیر بکشیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

۲۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲

POST A COMMENT.