با حمایت از مبارزات توده ای، تظاهرات کنونی را سراسری کنیم

طی دو روز گذشته، موجی از تظاهرات علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، شهرهای گوهردشت کرج و اصفهان را فرا گرفته است. این اعتراضات که از روز سه شنبه، نهم مرداد ماه علیه گرانی، تورم و افزایش بیکاری شروع شد، امروز چهارشنبه مناطق وسیعتری از شهر اصفهان را فرا گرفت.

تظاهرات توده های جان به لب رسیده که از روز سه شبنه با شعار “گرانی، تورم- بلای جان مردم” و “اصلاح طلب، اصولگرا- دیگه تموم ماجرا” و “توپ، تانک، فشفشه- آخوند باید گم بشه” شروع شد، امروز بویژه در اصفهان با سردادن شعارهایی همچون “خامنه ای حیا کن، مملکتو رها کن”،” مرگ بر دیکتاتور” “دشمن ما همین جاست، دروغ می گن آمریکاست” ” کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” ابعاد وسیعتری به خود گرفته است.

نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش که از دیروز در گوهردشت و اصفهان حضوری پررنگ داشتند، امروز چهارشنبه با باتوم و شلیک گاز اشک آور به توده های معترض و جان به لب رسیده حمله ور شدند.

گزارش ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های مجازی، حکایت از عصیان توده های معترض و مقابله آنان با سرکوبگران جمهوری اسلامی در اصفهان دارد. توده های سرکوب شده اکنون با عزمی راسخ‌تر از گذشته پا به میدان مبارزه با سرکوبگران جمهوری اسلامی گذاشته اند.

کارگران و زحمتکشان، جوانان، مردم مبارز و توده های ستم دیده ایران!

اعتراضاتی که طی دو روز اخیر در پاره ای از شهر های ایران شروع شده است، نیاز به حمایت عمومی دارد. آنچه سبب شده تا توده های ستمدیده گوهردشت و مردم اصفهان علیه طبقه حاکم بپا خیزند، درد مشترک همه ماست.

گرانی، بر گلوی همه توده های مردم ایران تیغ می کشد. بیکاری راه گذران زندگی را به روی همه بسته است. شلاقِ سرکوب، بی حقوقی و بیرحمی چهل ساله جمهوری اسلامی بر پیکر تمامی توده های زحمتکش ایران نشسته است. نیاز امروز جامعه فریاد کشیدنِ همگانیِ این دردِ مشترک است. حول شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورائی به تظاهرات سرتاسری روی آورید.

اکنون که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود، زمینگیر است، اکنون که حاکمان اسلامی در ضعیف ترین حلقه حیات و بحرانی ترین وضعیت خود قرار دارند، وقت آن است که همگام و هم صدا با توده های معترض گوهردشت و اصفهان به اعتراضات عمومی برخیزیم و اجازه ندهیم سرکوبگران جمهوری اسلامی در سکوت ما، جوانان و توده های معترض را سرکوب و کشتار کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت همه جانبه از خواست ها، مطالبات و اعتراضات برحق مردم گوهردشت و اصفهان، کارگران و تمامی زحمتکشان ایران را به تظاهرات عمومی علیه حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی فرا می خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) بر این باور است که در پرتو گسترش و بهم پیوستگی همین اعتراضات عمومی است که می توان جمهوری اسلامی را به عقب راند. اعتراضاتی که در تداوم خود با شکل گیری یک اعتصاب عمومی سیاسی و در نهایت با سازماندهی یک قیام مسلحانه توده ای، جمهوری اسلامی را از اریکه قدرت بزیر خواهد کشید و بر ویرانه های آن، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را بنا خواهد نهاد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

نابود باد نظام سرمایه داری

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۰ مرداد ۹۷

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.