افزایش بهای نان را تحمل نکنیم

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز ایران

جمهوری اسلامی با سیاست‌های اقتصادی ارتجاعی و ضد مردمی خود، روز به روز یورش به سطح  معیشت مردم زحمتکش را افزایش داده است. روزی نیست که در نتیجه این سیاست،  بهای کالاها افزایش پیدا نکند. اکثریت بزرگ مردم ایران زیر خط فقر قادر به تامین  حداقل نیازهای یک زندگی انسانی نیستند. افسارگسیختگی رژیم به نقطه‌ای رسیده است که در تلاش است حتا نان خشک و خالی را هم از سفره زحمتکشان جمع‌کند.

دولت بار دیگر از امروز بهای نان را ٣۴ درصد افزایش داد. معاون رییس‌جمهور با اعلام خبر افزایش بهای نان ادعاکرد : “در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه های آرد سازی و نانوایی ها شده است. “

تمام مقامات جمهوری اسلامی زندگی شان با دروغ و فریب عجین است. برخلاف ادعای معاون روحانی، در طول سه سال اخیر، چندین بار بهای نان افزایش یافته است. در سال ١٣٩٠   قیمت نان سنگک از ۴٠٠ به ۵٠٠ تومان، بربری از ٣٠٠ به ٣٧۵ تومان، نان لواش از ١٠٠ به ١٢۵ تومان و نان تافتون از ٢٠٠ به ٢۵٠به  تومان افزایش یافت.

در خرداد ماه سال ٩١ مجددا بهای نان افزایش یافت.  نان سنگک به ۶٠٠ تومان، بربری به ۵٠٠ تومان، تافتون به ٣٠٠ تومان و لواش به ١۶٠ تومان افزایش یافت.

اکنون نیز استانداری تهران اعلام کرده است که با اتحادیه‌های نانوایان درباره افزایش ٣۴ درصدی قیمت انواع نان به توافق

رسیدیم. قیمت نان به شرح زیر اعلام شد: نان سنگک ٨٠٠ تومان، بربری ٧٠٠ تومان، تافتون ۴٢۵ تومان ،لواش ٢٢۵ تومان.

برکسی پوشیده نیست که تا پیش از افزایش اخیر بهای نان، نانوائی‌ها به بهانه‌های مختلف، نان را گرانتر از نرخ رسمی می‌فروختند و اکنون نیز افزایش بهای نان به همین افزایش ٣۴ درصدی محدود نخواهد ماند.

حال مجسم کنید، در حالی که حداقل دستمزد در سال ٩٣ مبلغ ۶٠٠ هزار تومان تعیین شده است، یک خانواده ۵ نفره کارگری اگر روزی ١٠ نان سنگک بخرد، باید در هرماه فقط بابت خرید نان ٢۴٠٠٠٠ تومان هزینه کند.

کارگران و زحمتکشان! مردم مبارز ایران!

نباید این‌همه اجحاف و فشار را تحمل کرد. اگر اعتراض و مبارزه ای علیه این همه بیدادگری رخ ندهد، جمهوری اسلامی باز هم به سطح معیشت زحمتکشان یورش خواهد برد و وضع از این هم خرابتر خواهد شد. سیاست اقتصادی روحانی چیز دیگری جز تشدید فقر عاید توده های مردم نخواهد کرد. وخیم‌ترشدن اوضاع اقتصادی در یک هفته اخیر، افزایش پی در پی بهای دلار، کاهش بهای نفت و خزانه تهی دولت، نشان می‌دهد که به زودی یک موج جدید افزایش  بهای کالاها نیز فراخواهد رسید.

درنگ نکنید. فقط اعتراض و مبارزه می تواند رژیم را به عقب نشینی وادارد. با مبارزه و اعتراض به مقابله با افزایش بهای نان برخیزید.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

١٠ آذرماه ١٣۹٣

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.