اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست یورش نیروهای امنیتی به کارگران و مردم روستای “آق دره”

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

یورش نیروهای امنیتی به کارگران و مردم روستای آق دره

روز یک‌شنبه هشتم مرداد مردم این روستای آق دره در اعتراض به عدم استخدام کارگران روستا در معدن و نشت سیانور و جیوه و آلوده سازی محیط‌زیست روستا، تجمع اعتراضی برپا کردند. بنا به توافقات قبلی کارفرما متعهد شده که کارگران این روستا را برای کار در آن معدن استخدام نماید و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی کارگران و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست به عمل آورد. اخیراً این تعهدات از جانب مالکان معدن آق دره که هر دو عضو سپاه پاسداران هستند، نقض شده است. معدن طلای آق دره که یکی از غنی‌ترین معادن طلا در ایران می‌باشد در ۳۰ کیلومتر شهر تکاب واقع‌شده و حدود ۶۵۰ کارگر به‌صورت سه شیفته در آنجا کار می‌کنند.

 نیروهای سرکوبگر رژیم که از مهاباد به آنجا اعزام‌شده بودند، با یورش به این تجمع اعتراضی و شلیک مستقیم به‌سوی کارگران و مردم “آق دره” سه نفر را مجروح کرده و بیش از ۴۰ نفر را نیز دستگیر و با خود بردند. به دنبال آن بسیاری از جوانان روستا نگران از یورش مجدد رژیم اسلامی شب را در خارج از روستا گذراندند. بااین‌حال ساعت سه بامداد روز دوشنبه نهم مرداد بیش از یک‌صد نفر از نیروهای انتظامی و یگان گارد ویژه بار دیگر وحشیانه به آق دره حمله‌ور شده و برای ایجاد رعب و وحشت به ضرب و شتم و مجروح کردن مردم و تخریب خانه و اموال و شکستن ماشین‌های آنان پرداخته و حدود ۵۰ نفر دیگر را نیز ربودند که از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست از کارگران دیگر معادن منطقه و مردم ستمدیدهٔ تکاب و روستاهای اطراف می‌خواهد که به هر شکلی که می‌توانند به یاری هم طبقەای و هم سرنوشتانشان در آق دره بشتابند و مانع تداوم یورش نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی شوند. شورای همکاری ضمن محکوم کردن این اقدام ضد انسانی و وحشیانه رژیم اسلامی علیه کارگران و مردم بی‌دفاع آق دره از خواست و مطالبهٔ برحق آنان حمایت می‌کند و خواهان آزادی بی‌قیدوشرط دستگیرشدگان است.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۹ مرداد ۱۴۰۲

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.