اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست: در محکومیت استرداد و اعدام مصطفی سلیمی

صبح روز۲۳ فروردین ۹۹، زندانی سیاسی مصطفی سلیمی که توسط حکومت اقلیم کردستان به جمهوری اسلامی تحویل داده شده بود، اعدام شد. مصطفی سلیمی ۱۷سال درشکنجه گاه های رژیم جمهوری اسلامی محبوس بود. وی درجریان شورش زندانیان زندان سقز، موفق به فرار از زندان شده و خود را به اقلیم کردستان عراق می رساند و درآنجا درخواست پناهندگی می کند. اما مسئولین حکومت اقلیم ابتدائی ترین حقوق انسانی و مقاوله نامه های بین المللی درباره حقوق پناهجویان را زیرپا می گذارند و بدون شرم از توده های زحمتکش مردم، ازجمله توده های تحت ستم کردستان، این زندانی سیاسی پناهنده را به ماموران رژیم ددمنش اسلامی ایران تحویل می دهند و آنها نیز برای زهر چشم گرفتن از زندانیانی که در هفته های اخیر در زندان ها دست به شورش زده بودند بلافاصله وی را اعدام می کنند.

رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی دست به این جنایت هولناک میزند که جامعه با بحران های اقتصادی – سیاسی -اجتماعی لاینحلی دست به گریبان است؛ علاوه بر آن بحران کرونا روزانه جان صدها تن از مردم را می گیرد؛ و زندگی میلیون ها  تن را تهدید می کند. جنایتکاران حاکم که هیچ راه حلی برای برون رفت جامعه از این بحران ها ندارند؛ بر این توهم اند که تنها با زهر چشم گرفتن از کارگران و زحمتکشان و تداوم سرکوب جلو فوران اعتراضات سیاسی اجتماعی را گرفته و چند صباحی دیگر به حاکمیت سرکوبگرشان ادامه دهند

 

کارگران، زحمتکشان، افکار عمومی آزادیخواه!
همکاری صاحبان قدرت وثروت حاکم براقلیم کردستان با حاکمین مستبد وجنایتکار حاکم برایران، برکسی پوشیده نیست. تحویل پناهنده سیاسی که از زندان و اعدام گریخته وبه اقلیم پناه آورده بود، رویه ای مذموم و نفی آشکار ابتدائی ترین حقوق انسانی یک پناهنده سیاسی و مغایرمنش انساندوستانه زحمتکشان کردستان است ونباید بی جواب گذاشته شود.

شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست، این عمل غیرانسانی مسئولین اقلیم کردستان و همدستی آنان با رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی را بشدت محکوم کرده وهمه سازمان ها، احزاب و نهاد های آزادیخواه و انسان دوست وسازمان های مدافع حقوق پناهندگان و توده های زحمتکش مردم را به اعتراض علیه این اقدام ضد انسانی فرامی خواند. حاکمین اقلیم کردستان باید درنزد افکارعمومی ایران، کردستان وسراسرجهان افشا ومحکوم بشوند. آنها نیز همچون رژیم ددمنش جمهوری اسلامی دراعدام زندانی سیاسی مصطفی سلیمی، محکوم، مسئول وپاسخگوهستند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

۱۳  آوریل ۲۰۲۰ – ۲۵ فروردین  ۱۳۹۹

امضاها : اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ( اقلیت )، هسته اقلیت

 

POST A COMMENT.