استپان شاهومیان: سوسیال دمکراسی و مسئله ملی (باز نویسی و تکثیر از هواداران سازمان فدائیان اقلیت “داخل ایران”)

توضیح: این مقاله که تقدیم خوانندگان میگردد برگرفته از کتابی است با نام “مسئله ملی در تئوری و عمل” که توسط گروه علمی و انتشارات هماهنگ در سال ۵۹ برای اولین بار در ایران بچاپ رسیده است.
متن کامل در فرمت پی دی اف…

POST A COMMENT.