از سایت و غرفهٔ سازمان فدائیان (اقلیت) در جشن اومانیته، بازدید نمائیم!

logo01کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت) همانند سال‌های قبل، امسال نیز در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه (در تاریخ ۹، ۱۰ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶) در جشن اومانیته که در شهر پاریس –فرانسه برگزار می‌گردد، شرکت خواهد داشت. از تمامی ایرانیان مترقی و آگاه و کمونیست دعوت می‌شود با حضور فعال خود در جشن اومانیته، ضمن دیدار از غرفهٔ متعلق به سازمان (شامل کتاب‌ها، نشریات، جزوات، اطلاعیه‌ها، سی دی و دیگر آثار کلاسیک و مارکسیستی)، از اهداف سازمان فدائیان (اقلیت) در مبارزه علیهٔ رژیم جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌داری جهانی نیز حمایت نمایند.

زنده‌باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد حکومت شورایی

کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۲ اوت ۲۰۱۶

POST A COMMENT.